Psalmy Dawida

 

 

pop-oratorium

 

"Psalmy Dawida"

 

słowa: na bazie biblijnej „Księgi Psalmów”

muzyka: Zbigniew Małkowicz

 

Na program koncertu składa się cykl 15 różnych utworów opartych na bazie biblijnej „Księgi Psalmów”.

 

Będę Cię sławił z całego serca
bo usłyszałeś moje słowa.
Będę Ci  śpiewał wobec aniołów,
Pokłon Ci oddam w Twym przybytku świętym.

 

Słowa te przed tysiącami lat wypowiedział król Dawid.

Psalm oznacza utwór poetycki o charakterze religijnym, który jest wykonywany przy akompaniamencie  instrumentów muzycznych.

Dawid, chcąc okazać Bogu  swoje uczucia : miłość, wdzięczność, radość, ból, a czasami zanosząc do Niego swoje prośby i błagania, stworzył wiele takich psalmów i chociaż minęły już tysiąclecia, słowa te nie straciły nic ze swojej aktualności. Dziś również pomagają nam się modlić i zbliżać do  Stwórcy, a dla wielu twórców stały się  przejmującą inspiracją.

Kompozytor „Lumenu” Zbigniew Małkowicz, na bazie Księgi Psalmów stworzył  cykl kilkunastu songów o zróżnicowanym charakterze, podobnie jak zróżnicowane są psalmy. Dokonując wyboru i adaptacji tekstów, wybrał z psalmów te myśli, które od zawsze były mu najbardziej bliskie.

„Faustyna" przeciera szlaki - mówi kompozytor – a teraz  poprzez „Psalmy Dawida” możemy docierać z Dobrą Nowiną do szerszego grona odbiorców".

Na pop-oratorium ‘Psalmy Dawida” składa się cykl 14 różnych songów  opartych na bazie biblijnej „Księgi Psalmów”. Są wśród nich te pochwalne, radosne („Niech Jego Imię trwa na wieki", „Sławcie Pana"), ale i te pełne skruchy i błagania („Bądź moją Skalą", „Panie zmiłuj się nade mną"). Opracowanie muzyczne w pełni współgra z charakterem poszczególnych psalmów.  Kompozytor ubierając je w szatę muzyczną, na bazie muzyki rozrywkowej, zastosował różnorodne elementy. Widoczny jest wpływ muzyki gospel. Obecny jest on zarówno w rytmice, melodyce, aranżach, ale i w czynnym zaangażowaniu widzów w śpiew, taniec, klaskanie. Dużą rolę odgrywa zarówno chór, jak i soliści (często występują improwizacyjne, adlibitowe wstawki), których partie są skonstruowane w sposób autonomiczny. Zauważalne jest także odbicie muzyki klasycznej - polifoniczne prowadzenie głosów, ostinato, modulacje.

W kilku psalmach odnaleźć można również stylizację na kulturę żydowską, występują elementy orientalne i nieregularne metrum (np. 10/8 w Psalmie 117) - trudno by było nie nawiązać do tradycji, z której wywodzi się ten gatunek. Jeśli chodzi o psalmy bardziej kontemplacyjne, to  utrzymane są w atmosferze pełnej liryzmu i melancholii. Kantylenowe, śpiewne melodie chwytają za serce i zmuszają do refleksji.

Całość jednak jest tak skomponowana, że koncertu słucha się z wielką przyjemnością. Powtarzane proste słowa psalmów zachęcają publiczność do włączenia się w śpiew, a szybkie, zróżnicowane rytmy porywają do oklasków.

W muzyce zespołu Lumen najważniejsze jest to, by mówiła o Bogu trafiając do najszerszego grona poszukujących osób i w ten sposób przybliżała im miłość Stwórcy.

Kompozytor odnajduje radość w  stosowaniu takich muzycznych środków, które im to umożliwiają.

Praca nad muzyką do Psalmów Dawida była dla niego momentem autentycznego poszukiwania Boga. Była jego prawdziwą modlitwą. „Poprzez muzykę bowiem najbardziej odczuwam kontakt z Bogiem” mówi kompozytor.

Sam, gdy pisze, czuje się bliżej Boga i prawdy: „Chociaż niemal każdego dnia muszę zmagać się ze swoimi słabościami, zwątpieniami, to jednak stale jestem utwierdzany w tym, aby iść dalej tą drogą, aż do samego końca".

Lista utworów

 

 1. Prolog
 2. Sławcie Pana
 3. Błogosław duszo moja Pana
 4. Pan jest moim Światłem
 5. Miłuję Cię
 6. Grajmy Panu
 7. Będę Cię sławić
 8. Daj mi poznać
 9. Pan jest moim pasterzem
 10. Będę Ciebie wielbić
 11. Bądź moja skałą
 12. Niech nas ogarnie Twoja łaska
 13. Wychwalajcie Pana wszystkie ludy ziemi
 14. Panie zmiłuj się
 15. Niech Jego Imię trwa na wieki
 16. Sławcie Pana