Chór "Beati Cantores" www.beaticantores.pl

dyrygent i kierownik artystyczny chóru Barbara Walendzik

Jubileusz 25-lecia działalności chóru Beati Cantores

Chór ma swoją siedzibę przy Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głogowie.

Opiekunem duchowym chóru jest ks. Witold Pietsch, proboszcz parafii.

Chór "Beati Cantores", co znaczy "Szczęśliwi śpiewaniem" pracuje i koncertuje od 1985 roku, pod batutą Pani Barbary Walendzik.

Chór współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami promujących kulturę muzyczną. Dając liczne koncerty dla społeczności lokalnej żywo zapisuje się życiu kulturalnym miasta.