Zespół powstał 4 listopada 1881 roku. Jego założycielem i wieloletnim dyrygentem był Karol Namysłowski (1856-1925), absolwent warszawskiego Instytutu Muzycznego. Do roku 1939 zespół finansowany był przez rodzinę Namysłowskich.

Orkiestra cieszyła się ogromną popularnością, stale występowała w kościołach Lubelszczyzny, w Warszawie i innych polskich miastach i uzdrowiskach, odbywała podróże koncertowe po Rosji, Litwie i Białorusi. Po wojnie opiekę nad zespołem objęło państwo, a od 1984 roku nosi on nazwę: POLSKA ORKIESTRA WŁOŚCIAŃSKA IM. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO. Na bogaty i różnorodny repertuar Orkiestry składa się polska muzyka symfoniczna, oratoryjno-kantatowa i ludowa, pieśni religijne, patriotyczne i obrzędowe, związane z tradycjami ludu polskiego, kolędy i pastorałki. Dorobek POLSKIEJ ORKIESTRY WŁOŚCIAŃSKIEJ utrwalony został na siedmiu płytach, taśmach Polskiej Kroniki Filmowej, licznych audycjach radiowych i telewizyjnych. Z zamojskimi muzykami występowali m.in. Kaja Danczowska, Konstanty Andrzej Kulka, Piotr Paleczny, orkiestry, zespoły kameralne i chóry z całego kraju.