Aleksandra Małkowicz-Figaj-absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie studiuje  projektowanie graficzne na Poznańskim Uniwersytecie Artystycznym.Od dziecka interesowała się śpiewem i muzyką, co znacząco wpłynęło na jej życie.

Od 2003 roku jest solistką zespołu muzyki sakralnej „Lumen”, z którym wystąpiła na setkach koncertów w Polsce i na świecie.Śpiewa u boku najwybitniejszych polskich wokalistów takich jak: Marek Bałata, Janusz Szrom, Jacek Kotlarski i innych. Z Zespołem Lumen śpiewała kilkakrotnie w USA (Chicago, Lombart), Kanadzie, w Filharmoniii Roy Thomson Hall w Toronto, w Katedrze Lwowskiej oraz z wieloma orkiestrami  w kraju. Jako solistka Lumenu uczestniczyła w licznych nagraniach i programach radiowo-telewizyjnych.