Spisana historia Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej sięga 1974 roku, choć sama idea jest znacznie starsza. Stworzenie instytucjonalnej formy było ucieleśnieniem tej myśli i wyrazem dojrzałości środowiska do jej realizacji. Spełniając marzenia melomanów, którzy właśnie w muzyce klasycznej, wykonywanej z całą miłością i pietyzmem, upatrywali najwyższej formy obcowania ze sztuką, dyrektor Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu, Andrzej Bujakiewicz, podjął się zadania stworzenia zespołu.

Początkowo w skład orkiestry weszli uczniowie, absolwenci i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu. Przez kolejne 16 lat Andrzej Bujakiewicz kreował wizerunek artystyczny Orkiestry. Będąc jej twórcą i mentorem, nie tylko powołał ją do życia, ale też nadał jej charakter, który pozwolił Orkiestrze wrosnąć w kulturalny pejzaż Kalisza i w nim się zakorzenić, a z czasem zająć czołową pozycję na mapie kulturalnej miasta. W lutym 1980 roku nadano Orkiestrze status instytucji państwowej, a w grudniu 1993 przekształcono w Filharmonię Kaliską podległą Urzędowi Miasta Kalisza. W powyższych okresach nad kształtem artystycznym instytucji sprawowali pieczę: Andrzej Bujakiewicz - dyrektor naczelny i artystyczny (1974-1990), Krzysztof Lewandowski – dyrektor artystyczny (1990-1993), Mieczysław Gawroński – dyrektor artystyczny (1993-1998). W latach 1979-1990 zastępcą dyrektora naczelnego i artystycznego była Elżbieta Bieniecka, zaś w latach 1990-1999 sprawowała funkcję dyrektora naczelnego, Tadeusz Wicherek - dyrektor naczelny i artystyczny (1999-2005). Od stycznia 2006 roku na czele instytucji stoi Adam Klocek - dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Kaliskiej.