Alan Urbanek należy do młodego pokolenia dyrygentów polskich. Jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ukończył dyrygenturę chóralną w klasie Prof. Haliny Bobrowicz oraz dyrygenturę symfoniczną w klasie Prof. Marka Pijarowskiego. Alan Urbanek współpracuje z najwybitniejszymi dyrygentami tej miary, co Jerzy Maksymiuk, Mirosław Jacek Błaszczyk, Marek Pijarowski, Stanisław Gałoński, Ewa Michnik, Jacek Kaspszyk, Leon Botstein i inni, przygotowując zespoły chóralne do koncertów oratoryjnych. Jednocześnie sam często występuje w roli dyrygenta, wykonując głównie wielkie dzieła wokalno-instrumentalne oraz utwory muzyki chóralnej a cappella.

Posiada w swym dorobku dyrygenckim ponad 300 koncertów. Dyrygował m.in. Requiem W.A.Mozarta, Stworzeniem świata J. Haydna, Requiem G. Fauré, Stabat Mater G. Rossiniego, Liturgia Domestica Aleksandra Grieczaninowa, Requiem Karla Dittera von Dittersdorfa, Stabat Mater Josepha Haydna, Carmina Burana Carla Orffa, zrealizował wrocławskie premiery Litanii do Ducha Świętego Zbigniewa Kozuba, Misterium Krzyża Świętego Andrzeja Nikodemowicza, przygotował połączone wrocławskie zespoły chóralne do polskiej premiery Missa Gospel’s Włodzimierza Szomańskiego. Jako kierownik Chóru Opery Dolnośląskiej w latach 2001-2002, był współrealizatorem premier wielkich widowisk operowych w Hali Ludowej (Straszny Dwór, Skrzypek na Dachu) oraz poza Halą Ludową - Carmen. Jako kierownik chóru, wspólnie z zespołem Opery w roku 2002 uczestniczył w tournée artystycznym do Taipei na Tajwanie. W dorobku dyrygenckim posiada także bardzo wiele spektakli operetki klasycznej i musicali, m.in. Hrabia Luxemburg, Zemsta Nietoperza, Student Żebrak, Wiedeńska Krew, Wiktoria i jej Huzar, Chicago, Sztukmistrz z Lublina, Kiss me Kate, Zorba, kierownictwo muzyczne Księżniczki Czardasza w reżyserii Igora Przegrodzkiego - z lat 1995-2001, kiedy pełnił funkcje dyrygenta, kierownika orkiestry, kierownika muzycznego-asystenta dyrektora do spraw artystycznych w Teatrze Muzycznym Operetce Wrocławskiej. W swoim dorobku artystycznym posiada również nagrania utrwalone na płytach CD, m.in.: IX Symfonia Ludwiga van Beethovena (przygotowanie chóru), Missa pro Pace Wojciecha Kilara (przygotowanie chóru) wydane przez Międzynarodowy Festiwal “Wratislavia cantans” w 2003 r., IX Symfonia Ludwiga van Beethovena (przygotowanie chóru) wydana przez Uniwersytet Jagielloński w 2003 r., Kantaty Mirosława Gąsieńca (kierownictwo chórów) wydana w 2003 r. Missa Gospel’s Włodzimierza Szomańskiego (kierownictwo chórów) wydana w 2002 r. Liturgia Domestica Aleksandra Grieczaninowa wydana przez Koch Clasic Polonia w 2001 r., Niech powstanie Bóg (jako artysta Zespołu Kameralnego “Oktoich” Cerkwii Prawosławnej Św.Św. Cyryla i Matodego we Wrocławiu) wydana przez T/I European Music Record promotion CD’S w 1998 r. Ponadto nagrania dla Radia Austriackiego (rejestracja koncertu Chóru Uniwersytetu Wrocławskiego “Gaudium” podczas Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Franciszka Schuberta w Wiedniu w 1997 r. oraz nagrania Chóru “Gaudium” dla Telewizji Polskiej z okazji 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w 2002 r. Z konkursowych wypraw wspólnie z Chórem Uniwersytetu Wrocławskiego “Gaudium” warto odnotować najważniejsze osiągnięcia: I miejsce na Festiwalu-Konkursie “Moskwa miastem pokoju” (2004), Srebrny Medal (Międzynarodowy Konkurs Chóralny - Preveza 2003), Wyróżnienie Specjalne (Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej - Hajnówka 2002), II Nagroda oraz Nagroda Specjalna (Koncert Kompozytorski połączony z konkursem na interpretację pieśni religijnej Lucjana Laprusa - Wrocław 2001) Brązowe Dyplomy (w dwóch kategoriach Międzynarodowego Konkursu Chóralnego - Budapeszt 1996), Srebrny Medal (Międzynarodowy Konkurs Chóralny - Ateny 1992). W roku 2001 kierowany przez Alana Urbanka Chór Uniwersytetu Wrocławskiego “Gaudium” został laureatem Wrocławskiej Nagrody Muzycznej. Alan Urbanek jest laureatem wielu nagród i wyróżnień: Nagrody Indywidualne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (2003, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997), Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu (2002), Srebrna Odznaka Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2003), Złota Odznaka Towarzystwa Miłośników Wrocławia (1998), III Nagroda Międzynarodowego Turnieju Studentów Dyrygentury Chóralnej - Wrocław 1991, I Nagroda Ogólnopolskiego Konkursu Studentów Dyrygentury Chóralnej - Poznań 1992, Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki (1991/1992). Obecnie jest kierownikiem artystycznym-dyrygentem Chóru Uniwersytetu Wrocławskiego “Gaudium”, z którym prowadzi ożywioną działalność artystyczną od ponad 10 lat. W sezonie 2001/2002 odbył z Chórem tournée artystyczne do Charlotte w USA. Od 2002 roku sprawuje opiekę artystyczną Kameralnego Chóru przy Filharmonii Wrocławskiej, z którym miał okazję występować w ramach Międzynarodowego Festiwalu “Wratislavia Cantans” w latach 2002 i 2003. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie m.in. prowadzi klasę dyrygowania na Wydziale Edukacji Muzycznej, współpracuje ze Studencką Orkiestrą Symfoniczną, a od 2003 r. również z Wydziałem Wokalnym sprawując kierownictwo muzyczne jednego ze spektakli dyplomowych studentów tegoż wydziału, uczestniczy w międzynarodowym programie wymiany kadry dydaktycznej - w czerwcu 2003 roku, w ramach programu Socrates-Erasmus poprowadził cykl wykładów w formie kursu dyrygenckiego w Hohschule für Musik “Carl Maria von Weber” w Dreźnie. W 2002 roku uzyskał kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki muzycznej, odpowiadające stopniowi naukowemu doktora habilitowanego. Utrzymuje kontakty artystyczne z Filharmoniami w Łodzi, Opolu, we Wrocławiu, z Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze, realizował projekty artystyczne m.in. z Orkiestrą Kameralną “Leopoldinum, Kameralną Orkiestrą “Wratislavia”, Toruńską Orkiestrą Kameralną oraz z Charlotte Civic Orchestra w USA. Ponadto dyrygował w Szwajcarii, Włoszech, Niemczech, Austrii, w Grecji i na Węgrzech. Od roku 2003 jest członkiem Rady Artystycznej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce i Białymstoku, a od 2001 r. - członkiem Rady Artystyczno-Programowej Ogólnopolskiego Festiwalu Barbórkowego Chórów Studenckich we Wrocławiu. W czerwcu 2003 roku Alan Urbanek ukończył Podyplomowe Studia Zarządzanie Kulturą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.