Błogosławieni Czystego Serca
Moja Miłość
Przy Sercu Twoim
Miłosierdzie Boże
Psalmy Dawida
   
Koncert plenerowy w Warszawie na ul. Żytniej
Festiwal „Polonia Semper Fidelis” w Dębicy - parafia p.w. Miłosierdzia Bożego
Lumen-sekcja dęta
Kompozytor podczas koncertu na Trójcowie w Chicago
Pop-oratorium „Divine Mercy” (Miłosierdzie Boże) w Roy Thomson Hall Toronto-Kanada
   
   

Zespół powstał 4 listopada 1881 roku. Jego założycielem i wieloletnim dyrygentem był Karol Namysłowski (1856-1925), absolwent warszawskiego Instytutu Muzycznego. Do roku 1939 zespół finansowany był przez rodzinę Namysłowskich.

Orkiestra cieszyła się ogromną popularnością, stale występowała w kościołach Lubelszczyzny, w Warszawie i innych polskich miastach i uzdrowiskach, odbywała podróże koncertowe po Rosji, Litwie i Białorusi. Po wojnie opiekę nad zespołem objęło państwo, a od 1984 roku nosi on nazwę: POLSKA ORKIESTRA WŁOŚCIAŃSKA IM. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO. Na bogaty i różnorodny repertuar Orkiestry składa się polska muzyka symfoniczna, oratoryjno-kantatowa i ludowa, pieśni religijne, patriotyczne i obrzędowe, związane z tradycjami ludu polskiego, kolędy i pastorałki. Dorobek POLSKIEJ ORKIESTRY WŁOŚCIAŃSKIEJ utrwalony został na siedmiu płytach, taśmach Polskiej Kroniki Filmowej, licznych audycjach radiowych i telewizyjnych. Z zamojskimi muzykami występowali m.in. Kaja Danczowska, Konstanty Andrzej Kulka, Piotr Paleczny, orkiestry, zespoły kameralne i chóry z całego kraju.

   
Patronaci
   
© Copyright © 2005 - 2019 Lumen.