Błogosławieni Czystego Serca
Moja Miłość
Przy Sercu Twoim
Miłosierdzie Boże
Psalmy Dawida
   
Koncert plenerowy w Warszawie na ul. Żytniej
Festiwal „Polonia Semper Fidelis” w Dębicy - parafia p.w. Miłosierdzia Bożego
Lumen-sekcja dęta
Kompozytor podczas koncertu na Trójcowie w Chicago
Pop-oratorium „Divine Mercy” (Miłosierdzie Boże) w Roy Thomson Hall Toronto-Kanada
   
   

Orkiestry

Spisana historia Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej sięga 1974 roku, choć sama idea jest znacznie starsza. Stworzenie instytucjonalnej formy było ucieleśnieniem tej myśli i wyrazem dojrzałości środowiska do jej realizacji. Spełniając marzenia melomanów, którzy właśnie w muzyce klasycznej, wykonywanej z całą miłością i pietyzmem, upatrywali najwyższej formy obcowania ze sztuką, dyrektor Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu, Andrzej Bujakiewicz, podjął się zadania stworzenia zespołu.

Początkowo w skład orkiestry weszli uczniowie, absolwenci i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu. Przez kolejne 16 lat Andrzej Bujakiewicz kreował wizerunek artystyczny Orkiestry. Będąc jej twórcą i mentorem, nie tylko powołał ją do życia, ale też nadał jej charakter, który pozwolił Orkiestrze wrosnąć w kulturalny pejzaż Kalisza i w nim się zakorzenić, a z czasem zająć czołową pozycję na mapie kulturalnej miasta. W lutym 1980 roku nadano Orkiestrze status instytucji państwowej, a w grudniu 1993 przekształcono w Filharmonię Kaliską podległą Urzędowi Miasta Kalisza. W powyższych okresach nad kształtem artystycznym instytucji sprawowali pieczę: Andrzej Bujakiewicz - dyrektor naczelny i artystyczny (1974-1990), Krzysztof Lewandowski – dyrektor artystyczny (1990-1993), Mieczysław Gawroński – dyrektor artystyczny (1993-1998). W latach 1979-1990 zastępcą dyrektora naczelnego i artystycznego była Elżbieta Bieniecka, zaś w latach 1990-1999 sprawowała funkcję dyrektora naczelnego, Tadeusz Wicherek - dyrektor naczelny i artystyczny (1999-2005). Od stycznia 2006 roku na czele instytucji stoi Adam Klocek - dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Kaliskiej.

Orkiestra powstała w 1994 roku. Założycielem i kierownikiem artystycznym jest muzyk, altowiolista, Renaldo Wójtowicz. W 1996 roku ówczesny prezydent Lublina nadał orkiestrze nazwę „Orkiestra Trybunału Koronnego”. Od tego czasu Orkiestra współpracuje z instytucjami kulturalnymi i naukowymi Lublina.

W swoim repertuarze posiada utwory: W.A.Mozarta – Uwertura do „Wesela Figara”, Divertimenta, Symfonia g-moll KV.550, Msza C-dur KV 317 „Koronacyjna”, J.Haydn – Msza Nelsońska, G.F.Haendel – oratorium HWV 66 Susanna, G.G.Gorczycki – Completorium, F. Mendelssohn – Bartholdy – Psalmy, Te Deum, K.M.Weber – Jubelmesse, W.Menschick – Messa alla sttecento, P.Czajkowski – Saranada na ork. smyczkową – C-dur op.48 , M Karłowicz - Serenada op 2 na ork. smyczkową, A.Dworak – Serenada E-dur op.22 na ork.smyczkową, a także A.Piazzola – Duo concerto na gitarę i bandoneon oraz tanga. Wyjątkowym wydarzeniem artystycznym Orkiestry był udział w 39 Międzynarodowym Festiwalu „Wratislavia Cantans” we wrześniu 2004 roku. Orkiestra wykonała oratorium „Susanna” G.F.Haendla pod dyrekcją Przemysława Stanisławskiego. W 2005 roku Orkiestra wzięła udział w festiwalu „Tempus Paschale”.

Zespół powstał 4 listopada 1881 roku. Jego założycielem i wieloletnim dyrygentem był Karol Namysłowski (1856-1925), absolwent warszawskiego Instytutu Muzycznego. Do roku 1939 zespół finansowany był przez rodzinę Namysłowskich.

Orkiestra cieszyła się ogromną popularnością, stale występowała w kościołach Lubelszczyzny, w Warszawie i innych polskich miastach i uzdrowiskach, odbywała podróże koncertowe po Rosji, Litwie i Białorusi. Po wojnie opiekę nad zespołem objęło państwo, a od 1984 roku nosi on nazwę: POLSKA ORKIESTRA WŁOŚCIAŃSKA IM. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO. Na bogaty i różnorodny repertuar Orkiestry składa się polska muzyka symfoniczna, oratoryjno-kantatowa i ludowa, pieśni religijne, patriotyczne i obrzędowe, związane z tradycjami ludu polskiego, kolędy i pastorałki. Dorobek POLSKIEJ ORKIESTRY WŁOŚCIAŃSKIEJ utrwalony został na siedmiu płytach, taśmach Polskiej Kroniki Filmowej, licznych audycjach radiowych i telewizyjnych. Z zamojskimi muzykami występowali m.in. Kaja Danczowska, Konstanty Andrzej Kulka, Piotr Paleczny, orkiestry, zespoły kameralne i chóry z całego kraju.

Inicjatorami powstania Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego byli działacze Płockiego Towarzystwa Muzycznego Marcin Kamiński oraz Franciszek Dorobek. Od 1975 roku orkiestra występowała pod nazwą Orkiestra Kameralna Płockiego Towarzystwa Muzycznego.

W styczniu 1977roku rozpoczęła działalność samodzielną jako Płocka Orkiestra Kameralna by w roku 1998 w związku ze zwiększeniem ilości muzyków oraz poszerzeniem repertuaru zostać przemianowaną na Płocką Orkiestrę Symfoniczną. Rok później patronem orkiestry został Witold Lutosławski.

Od lipca 2004 roku funkcję dyrektora pełni Adam Mieczykowski. W ostatnim czasie orkiestra przechodzi okres dynamicznej transformacji: regularne koncerty odbywają się w niedawno oddanej do użytku, wygodnej i eleganckiej sali koncertowej (przy ul. Kolegialnej) na 500 miejsc z dostępem dla osób niepełnosprawnych, zwiększa się liczba koncertów, powieksza skład osobowy muzyków. W przyszłym roku (2007) orkiestra będzie obchodzić jubileusz 30 lecia swego istnienia.

W koncercie “The John Paul II Legacy Concert” w Toronto, wokalistom towarzyszył polski, 70-osobowy chór pod kierunkiem Tatiany Korotkowej oraz 40-osobowa Silver Symphony Orchestra pod batutą Michaela Newnhama.

   
Patronaci
   
© Copyright © 2005 - 2019 Lumen.