• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Teksty i narracje - Dopomóż mi Panie
Autor: Administrator   
Spis treści
Teksty i narracje
Bądź Uwielbiony
Magnificat
Zdrój Bożej Miłości
Okaż mi miłosierdzie Boże
Kłaniam się Tobie
Łódź Życia
Dzięki Ci Boże
u Stóp Twoich
Komunia Święta
Pieśń o Bogu Ukrytym
Maryja Przewodniczką
o Maryjo
O Maryjo, słodka Matko moja...
o mój Jezu
Dopomóż mi Panie
Będę śpiewać na wieki
Wszystkie strony
Dopomóż mi Panie

Dopomóż mi do tego Panie,
Aby oczy moje były miłosierne,
Bym nie sądziła według pozorów
Lecz widziała w duszach tylko piękno.

Dopomóż mi do tego Panie,
Aby język mój był miłosierny,
Bym zawsze miała dla każdego
Słowa pociechy przebaczenia.

Pragnę się przemienić cała
W miłosierdzie Twoje Panie
Niech przez serce me i duszę
Płynie Twa miłość do wszystkich ludzi.

Dopomóż mi do tego Panie
By ręce moje były miłosierne
Bym umiała zawsze czynić dobro
Bez względu na własne zmęczenie.

Dopomóż mi do tego Panie,
Aby serce moje było miłosierne
Bym współczuła cierpieniom mych bliźnich
I zawsze spieszyła im z pomocą.

Pragnę się przemienić cała
W miłosierdzie Twoje Panie
Niech przez serce me i duszę
Płynie Twa miłość do wszystkich ludzi.

O mój Jezu, teraz obejmuję świat cały i proszę cię o mi/osierdzie dla niego. Kiedy mi powiesz, o Boże, że już dosyć, że już się spełnia całkowicie święta wola Twoja, wtenczas w zjednoczeniu z Tobą, Zbawicielu mój, oddaję duszę swoją w ręce Ojca Niebieskiego, pełna ufności w niezgłębione miłosierdzie Twoje, a pierwszy hymn zanucę miłosierdziu Twojemu, gdy stanę u stóp Twego tronu. Nie zapomnę o tobie, biedna ziemio choć czuję, że cała natychmiast zatonę w Bogu, jako w oceanie szczęścia; lecz nie będzie mi to przeszkodą wrócić na ziemię i dodawać odwagi duszom, i zachęcać je do ufności w miłosierdzie Boże. (Dz. 1582) 

Na facebooku

Zespół Lumen na Facebook'u !!!!

Nasza najnowsza płyta!

Reklama
Reklama